Nghị quyết của Đảng

Cập nhật ngày 24/11/2022 bởi Mỹ Chi

Bài viết Nghị quyết của Đảng thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moviee tìm hiểu Nghị quyết của Đảng trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Nghị quyết của Đảng”

Đánh giá về Nghị quyết của Đảng


Xem nhanh
THND |
Tham gia Group THND để cập nhật tin mới: https://bit.ly/2BZnRtM
Xem #TinTuc hấp dẫn, Tổng Hợp #Video Mới nhất về #thoitiet , #bongda Việt Nam - Quốc Tế mới nhất đang diễn ra trong thời gian qua. Kênh Tin Báo Nhân Dân sẽ cập nhật đến các bạn các thông tin đầy đủ nhất tại đây. Mời bạn đón xem nhé !
Đăng Ký Xem Video #tinmoi Miễn Phí: http://goo.gl/dVkSzA
Xem Top Tin Nóng tại đây: https://goo.gl/krwJ6X
Theo dõi Twitter của Truyền Hình Nhân Dân: https://goo.gl/HvobWd

1. Bản #tinthoisu -- https://goo.gl/P6kNXd
2. Tin Dự báo thời tiết -- https://goo.gl/YNpoJx
3. Tổng Hợp #tintrongnuoc -- https://goo.gl/zpGT5y
4. Seri Điều Tra Phá Án Lần theo dấu vết -- https://goo.gl/iHDMiJ
5. Phóng Sự Điều Tra Chống Buôn Lậu -- https://goo.gl/TW5Hrj
6. Phim VN Cũ mà Hay -- https://goo.gl/RqvzJX
7. Sức Khỏe Cuộc Sống -- https://goo.gl/yDGMVZ

Từ khi thành lập Đảng đến nay, Đảng ta từ cấp Trung ương đến cơ sở ban hành thường xuyên nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Vậy Nghị quyết là gì?

thuật ngữ “nghị quyết” xuất hiện chính thức trong văn kiện đảng chính trị đầu tiên tại Hội nghị Hội đồng Đảng làm công nhân dân chủ xã hội Nga (tiền thân của Đảng Cộng sản Liên Xô). Lúc này, trong Đảng thông qua một văn bản, nhưng chưa biết gọi tên văn bản đó là gì. V.I.Lênin đề nghị gọi là “nghị quyết”; văn kiện của Đảng đó chính là: Dự thảo Nghị quyết về những biện pháp nhằm khôi phục hoà bình trong Đảng.

Còn Đảng ta định nghĩa thế nào về nghị quyết? Theo quyết liệt số 31-QĐ/TW, ngày 01/01/1997 của Bộ Chính trị khóa VIII, ban hành quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, thì “nghi quyết là văn bản ghi lại các quyết liệt đã được thông qua ở đại hội, hội nghị cơ quan lãnh đạo đảng các cấp, hội nghị đảng viên về đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch các vấn đề cụ thể”. Hiểu nôm na thì Nghị quyết (còn gọi là “quyết nghị”), là những quyết nghị đã chính thức thông qua đại hội, hội nghị sau khi đã được tập hợp thảo luận.

Mọi Người Cũng Xem   BẢNG GIÁ HÀN RĂNG

Có hai loại nghị quyết, đó là: nghị quyết tổng quan và nghị quyết chuyên đề. Nghị quyết tổng quan là nghị quyết thông qua một cách tổng thể chung các vấn đề, không đề cập đến một lĩnh vực cụ thể nào đã được Hội nghị cấp uỷ thảo luận, thông qua và giao cho một vài cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện. Nghị quyết chuyên đề là nghị quyết về một vấn đề cụ thể về chiến lược, chủ trương, chính sách lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục, đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng…

Nghị quyết phải đảm bảo được những bắt buộc cơ bản. Đó là: Nghị quyết phải có nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với đường lối, quan điểm cơ bản, phù hợp với nghị quyết của Đại hội Đảng. Nghị quyết phải có thông tin đầy đủ, đánh giá và dự báo đúng tình hình, nắm vững dư luận, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và xã hội, xác định vấn đề nổi cộm, bức xúc cần giải quyết, trên cơ sở đó, hoạch định vấn đề và chủ đề để ra nghị quyết. Nghị quyết của các cấp uỷ đảng có tầm bao quát khác nhau. Các nghị quyết không được trái hoặc đối lập với nghị quyết Đại hội, với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Một nghị quyết của Đảng phải kết hợp được “ý Đảng, long dân, phép nước”. “Ý Đảng”, thể hiện sự phản ánh và tôn trọng quy luật khách quan dựa trên mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở ViệtNam; đặt vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết phải được luận chứng một cách khoa học trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. “Lòng dân” bao gồm ý chí, nguyện vọng, lợi ích của đa số nhân dân về mọi mặt của đời sống chính trị, tư tưởng, văn hoá, kinh tế, xã hội…; nghị quyết phải thể hiện và phục vụ được những lợi ích sống còn của nhân dân và đất nước. “Phép nước” là sự thể hiện nghiêm minh của pháp luật.

Nghị quyết phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn lớn, quan trọng, bức xúc của cuộc sống, phải đưa đời sống vào trong nghị quyết; phải dự báo được tương lai phù hợp với xu thế vận động khách quan của thực tiễn. Việc dự báo phải dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn. Đó là những hiện tượng, sự kiện và quy trình có khả năng, hay tất nhiên sẽ xảy ra. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những dự báo chính xác về cuộc cách mạng ở nước ta. Người viết “Lịch sử nước ta” vào tháng 2 năm 1942, thể hiện dự báo chính xác về việc năm 1945, ViệtNamđộc lập. Và năm 1960, trong một bút tích của Bác, Người dự báo năm 1975, miền Nam Việt Nam sẽ được phóng ra. Chủ nghĩa Mác – Lênin dạy rằng, dự báo tương lai vẫn chưa đủ, vấn đề đặt ra là còn phải tranh thủ nó nữa, phải biết chớp thời cơ mau lẹ. Chọn lựa chính xác thời cơ là một trong những điều kiện cần thiết trong sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Mọi Người Cũng Xem   Đòn bẩy tài chính là gì? Công thức tính ĐBTC chi tiết

Trong công cuộc đổi mới Hiện tại, dựa vào sự hiểu biết những quy luật kinh tế khách quan của chủ nghĩa xã hội, nghị quyết của Đảng phải vạch ra được con đường xây dựng và phát triển đất nước hôm nay và mai sau. Việc dự báo một cách khoa học và đi từ thực tiễn sẽ làm cho nghị quyết có khả năng định hướng đúng đắn những tình hình phức tạp nhất, đưa ra được những quyết sách rất cần thiết, tìm ra được những phương pháp, cách thức thích hợp với quá trình diễn biến để hành động một cách tin tưởng, vững chắc.

Nghị quyết của Đảng phải phục vụ nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện nghị quyết. Các Mác đã từng nói đại ý: “Một khi tư tưởng tách rời khỏi lợi ích, thì bản thân tư tưởng tự nó làm nhục nó”. Nghị quyết thể hiện lợi chính đáng của nhân dân thì sẽ giành được sự đồng tình, hưởng ứng của họ. Cương lĩnh năm 1991 của Đảng khẳng định: “Toàn bộ vận hành của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân”.

Nghị quyết phải chính xác về nội dung, quan điểm rõ ràng, giải pháp mang tính khả thi cao, từ ngữ và văn phong dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Nghị quyết phải có tính lý luận; văn phong, trình bày, lập luận phải chặt chẽ; kết cấu phải ngắn gọn, rõ ràng. Nội dung nghị quyết phải thật sát với tình hình thực tế. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII (tháng 12- 1996), đặt vấn đề “cải tiến việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Tiếp tục đổi mới cách ra nghị quyết và chỉ thị của Đảng” theo hướng “Đảng chỉ ra nghị quyết, chỉ thị khi thật rất cần thiết. Nghị quyết phải ngắn gọn, rõ ràng, các cấp uỷ và tổ chức đảng từng ngành thực hiện được ngay, giảm bớt thời gian chờ đợi hướng dẫn, chi tiết hoá ở các cấp; trên cơ sở nghị quyết của Trung ương, xây dựng nghị quyết của cấp mình bằng các chương trình hành động chi tiết, phù hợp. Khắc phục ngay việc ra các nghị quyết chung chung, mô phỏng nghị quyết của Trung ương”.

Mọi Người Cũng Xem   Tìm hiểu ngành nghề: Giáo dục tiểu học lấy bao nhiêu điểm?

Khi thấy nghị quyết chưa phù hợp với tình hình mới, thì kịp thời bổ sung, sửa chữa, hoặc quyết liệt lại. Nghị quyết cần có nội dung thiết thực, có cơ sở khoa học, có khả năng thực thi và quy định rõ thời gian thực hiện.

Nghị quyết phải được chuẩn bị và ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy chế làm việc của cấp uỷ, bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Khi xây dựng nghị quyết phải tính đến thời gian ra nghị quyết, thời gian hiệu lực của nghị quyết. Ban hành nghị quyết nhằm giải quyết một vấn đề hoặc một số vấn đề lớn của một lĩnh vực, một ngành trong một thời điểm nhất định, cùng lúc ấy, chỉ ra những vấn đề dài lâu cần giải quyết.

Một nghị quyết đúng đắn, chính xác, khoa học, phù hợp, sẽ góp phần phát triển mạnh những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng khắp cả nước và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và lợi ích của đông đảo nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nguyễn Thị Ngọc – Ban Tuyên giáo ĐUK CCQ tỉnhCác câu hỏi về nghị quyết chuyên đề là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nghị quyết chuyên đề là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết nghị quyết chuyên đề là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết nghị quyết chuyên đề là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết nghị quyết chuyên đề là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về nghị quyết chuyên đề là gì


Các hình ảnh về nghị quyết chuyên đề là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm tin tức về nghị quyết chuyên đề là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem nội dung chi tiết về nghị quyết chuyên đề là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: Moviee.vn

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moviee.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment