Nghị quyết là gì? Cơ quan ban hành nghị quyết là gì? [2022]

Cập nhật ngày 24/11/2022 bởi Mỹ Chi

Bài viết Nghị quyết là gì? Cơ quan ban hành nghị quyết là gì? [2022] thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moviee tìm hiểu Nghị quyết là gì? Cơ quan ban hành nghị quyết là gì? [2022] trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Nghị quyết là gì? Cơ quan ban hành nghị quyết là gì? [2022]”

Đánh giá về Nghị quyết là gì? Cơ quan ban hành nghị quyết là gì? [2022]


Xem nhanh
VTC Now | Bước vào năm mới 2021, Chính phủ ban hành các Nghị quyết 01 và 02 nhằm đề ra các giải pháp quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu của năm mới. Những nội dung chính của Nghị quyết này có những điểm gì đặc biệt?

#vtcnow #vtc1

Nghị quyết là gì

Nghị quyết là gì

Nằm trong hệ thống văn bản quy phạm luật được các bộ phận nhà nước ban hành, Nghị quyết là gì, luật có quy định thế nào về Nghị quyết? Kính mong quý khách hành cùng Doanh nghiệp Luật ACC tìm hiểu về Nghị quyết qua bài viết sau đây.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

Nghị quyết là một trong số những loại văn bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, nằm trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đây là loại được quyết liệt tại các cuộc họp, hội nghị sau khi đã kết thúc quy trình thảo luận, đưa ra các giải pháp, kết quả và nhất trí thông qua bằng cách biểu quyết theo số đông.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì các bộ phận sau đây có quyền ban hành Nghị quyết:

 • Quốc hội
 • Ủy ban thường vụ Quốc hội
 • Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
 • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (huyện).
 • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (xã).
Mọi Người Cũng Xem   Suy luận là gì? Thế nào là Suy luận hợp logic và đúng - moviee.vn

Tùy thuộc vào chủ thể ban hành Nghị quyết mà các vấn đề Nghị quyết quy định sẽ khác nhéu, chi tiết:

– Nghị quyết do Quốc hội ban hành để quy định các vấn đề:

 • Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;
 • Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết liệt của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành;
 • Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các bắt buộc cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân;
 • Quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia;
 • Đại xá;
 • Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

– Nghị quyết do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành quy định các nội dung:

 • Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
 • Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phục vụ các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội;
 • Bãi bỏ pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; trường hợp bãi bỏ pháp lệnh thì Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất;
 • Tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
 • Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân;
 • Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

– Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch quy định chi tiết những vấn đề được luật giao hoặc hướng dẫn một vài vấn đề rất cần thiết trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

– Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết để: hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử.

– Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định các nội dung:

 • Quy định cụ thể điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
 • Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
 • Biện pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
 • Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Mọi Người Cũng Xem   Bảo hiểm tín dụng là gì? Có bắt buộc phải mua bảo hiểm tín dụng không?

– Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, xã

 • Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.
 • Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao.

4.1 Khi nào được bắt buộc hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông?

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền bắt buộc Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

 • Trình tự, Thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật này.
 • Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Doanh nghiệp.

4.2 Quốc hội có quyền bãi bỏ nghị quyết của Tòa án nhân dân tối cao hay không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định về bãi bỏ văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội như sau:” Quốc hội bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan khác do Quốc hội thành lập trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội”.Như vậy, có khả năng thấy đối với nghị quyết của Tòa án nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội thì Quốc hội có quyền bãi bỏ nghị quyết này.

4.3 Doanh nghiệp Luật ACC có cung cấp sản phẩm tư vấn về nghị quyết là gì không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên khắp cả nước, Doanh nghiệp Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về nghị quyết là gì uy tín, trọn gói cho khách hàng.

4.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về nghị quyết là gì của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không sinh ra. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng bắt buộc; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Mọi Người Cũng Xem   Giá thịt ếch bao nhiêu tiền 1kg? Giá Đùi ếch, Thịt ếch đồng, Ếch nuôi

Trên đây là nội dung trả lời cho câu hỏi nghị quyết là gì mà Doanh nghiệp Luật ACC cung cấp tới quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, quý khách hàng vui lòng LH với Chúng Tôi qua các thông tin sau để được hỗ trợ:

✅ sản phẩm thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập Doanh nghiệp/ thành lập công ty trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng khắp cả nước
✅ Đăng ký giấy phép buôn bán ⭐ giấy tờ yêu cầu phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động buôn bán của mình
✅ dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, Chúng Tôi tin tưởng rằng có khả năng hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ sản phẩm kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng sản phẩm tốt và đưa ra những giải pháp cho Doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất buôn bán hay các vận hành khác
✅ dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các sản phẩm liên quan và cam kết bảo mật thông tin


Các câu hỏi về học nghị quyết là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê học nghị quyết là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết học nghị quyết là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết học nghị quyết là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết học nghị quyết là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về học nghị quyết là gì


Các hình ảnh về học nghị quyết là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm tin tức về học nghị quyết là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm thông tin chi tiết về học nghị quyết là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: Moviee.vn

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moviee.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

 1. Thuong Dinh
  17/09/2022

Add Comment