Việt Trung Trung Việt Hán Việt Chữ Nôm

Định nghĩa – Khái niệm

Ngũ Phúc Lâm Môn Là Gì? Chắc Nhiều Bạn Chưa Biết

Mô tả video

Ngũ Phúc Lâm Môn Là Gì? Chắc Nhiều Bạn Chưa Biết

gia môn từ Hán Việt nghĩa là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ gia môn trong từ Hán Việt và cách phát âm gia môn từ Hán Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ gia môn từ Hán Việt nghĩa là gì.

phát âm gia môn tiếng Hán家门 ( âm Bắc Kinh)phát âm gia môn tiếng Hán家門 (âm Hồng Kông/Quảng Đông).

gia môn gia tộc. ◇Hậu Hán Thư 後漢書:Tự thử nhị thập dư niên, gia môn bất tăng nhất khẩu, tư kế tội ư thiên dã自此二十餘年, 家門不增一口, a>斯獲罪於天也 (Ngự Hủ truyện 虞詡傳).Xưa chỉ nhà của quan đại phu. ◇Tả truyện 左傳:Chánh tại gia môn, dân vô sở y政在家門, 民無所依 (Chiêu Công tam niên 昭公三年).Chỉ nhà của đại thần.Xưng gia đình của mình, nhà mình. ◇Mạnh Tử 孟子:(Đại Vũ trị thủy) tam qua môn bất nhập (大禹治水) 三過家門而不入 (Đặng Văn Công thượng 滕文公上) (Vua Đại Vũ lo trị thủy cho dân) ba lần đi qua nhà mình mà không vào.Thanh danh gia tộc, gia thế. ◎Như:Bất hiếu nhục gia môn不孝辱家門bất hiếu làm nhục thanh danh gia tộc.Gia hương.Loại hí kịch có nội dung về gia thế nhân vật.

✅ Mọi người cũng xem : ngành Khoa học dữ liệu là gì

Mọi Người Cũng Xem   Giá Ốc Bươu Đen, Vàng hôm nay 2022 bao nhiêu 1Kg? Mua ở đâu? - moviee.vn

Xem thêm từ Hán Việt

  • miêu tả từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • lệnh ái từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • hoại mộc từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • chung dạ từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • sáng thế kí từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • tudienso.comtừ Hán Việtchữ NômTừ Điển Hán Việt

Từ điển Hán Việt

Nghĩa Tiếng Việt: gia mônGia tộc. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: Tự thử nhị thập dư niên, gia môn bất tăng nhất khẩu, tư hoạch tội ư thiên dã 自此二十餘年, 家門不增一口, 斯獲罪於天也 (Ngu Hủ truyện 虞詡傳).Xưa chỉ nhà của quan đại phu. ◇Tả truyện 左傳: Chánh tại gia môn, dân vô sở y 政在家門, 民無所依 (Chiêu Công tam niên 昭公三年).Chỉ nhà của đại thần.Xưng gia đình của mình, nhà mình. ◇Mạnh Tử 孟子: (Đại Vũ trị thủy) tam qua môn bất nhập (大禹治水)三過家門而不入 (Đằng Văn Công thượng 滕文公上) (Vua Đại Vũ lo trị thủy cho dân) ba lần đi qua nhà mình mà không vào.Thanh danh gia tộc, gia thế. ◎Như: bất hiếu nhục gia môn 不孝辱家門 bất hiếu làm nhục thanh danh gia tộc.Gia hương.Loại hí kịch có nội dung về gia thế nhân vật.