'Diên Hi công lược ngoại truyện': Sửng sốt khi thái giám Viên Xuân Vọng còn sống, bắt cóc con gái Ngụy Anh Lạc

Hóa ra con gái của Ngụy Anh Lạc đã bị Viên Xuân Vọng bắt cóc và nhốt trong thùng phân suốt 7 ngày.

tiin.vn

Từ khoá

Diên Hi công lược ngoại truyện,Diên Hi Công Lược,Ngô Cẩn Ngôn,Vương Hạc Nhuận,Nhiếp Viễn,Càn Long,Viên Xuân Vọng