Cơ quan hành chính nhà nước – chủ thể quản lý hành chính nhà nước quan trọng nhất

Cập nhật ngày 22/11/2022 bởi Mỹ Chi

Bài viết Cơ quan hành chính nhà nước – chủ thể quản lý hành chính nhà nước quan trọng nhất thuộc chủ đề về Trả Lởi Câu Hỏi thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moviee tìm hiểu Cơ quan hành chính nhà nước – chủ thể quản lý hành chính nhà nước quan trọng nhất trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Cơ quan hành chính nhà nước – chủ thể quản lý hành chính nhà nước quan trọng nhất”

Đánh giá về Cơ quan hành chính nhà nước – chủ thể quản lý hành chính nhà nước quan trọng nhất


Xem nhanh
Bài giảng Luật hành chính Việt Nam
Chương 15 Phương pháp quản lý nhà nước

Cơ quan hành chính nhà nước – chủ thể quản lý hành chính nhà nước quan trọng nhất. Quản lý hành chính nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các bộ phận hành chính nhà nước.

Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là đảm bảo sự tuân thủ luật pháp , pháp lệnh, nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước, tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và nhiều công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa – xã hội và hành chính – chính trị. Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể quản lý hành chính nhà nước quan trọng nhất là bởi vì:

Mục lục bài viết

  • 1 1. Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chủ yếu được coi là chức năng của cơ quan hành chính nhà nước:
  • 2 2. Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể quản lý hành chính nhà nước nhiều nhất:
  • 3 3. các cơ quan hành chính nhà nước tham gia quản lý hành chính nhà nước với số lượng lớn:
  • 4 4. Chỉ có cơ quan hành chính nhà nước mới có đầy đủ quyền năng để thực hiện tất cả các hình thức quản lý hành chính nhà nước:

1. Quản lý hành chính nhà nước là vận hành chủ yếu được coi là chức năng của cơ quan hành chính nhà nước:

Trong bộ máy nhà nước, mỗi hệ thống cơ quan có chức năng khác nhau và chức năng của cơ quan hành chính nhà nước chính là chức năng quản lý hành chính nhà nước (thực hiện hoạt động chấp hành – điều hành). Biểu hiện của tính chất chấp hành là mọi hoạt động quản lý hành chính nhà nước đều được tiến hành trên cơ sở pháp luật và để thực hiện pháp luật. Tính chất điều hành được thể hiện ở vận hành tổ chức và chỉ đạo trực tiếp đối với các đối tượng quản lý thuộc quyền để đảm bảo các văn bản pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước được thực hiện trên thực tế.

Để thực hiện chức năng này, cơ quan hành chính nhà nước tiến hành vận hành quản lý trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, thông tin, thể tha, du lịch; quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường… thông qua các cách thức quản lí hành chính nhà nước như: ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật; thực hiện những vận hành khác mang tính chất pháp lý; áp dụng những biện pháp tổ chức trực tiếp; thực hiện những ảnh hưởng về nghiệp vụ – kỹ thuật.

Mỗi cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước khác nhau mang tính chuyên môn trong từng lĩnh vực cụ thể như các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc có chức năng quản lí hành chính nhà nước về những ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước như Chính phủ. các cơ quan nhà nước khác cũng thực hiện những vận hành quản lý hành chính nhà nước nhưng chỉ thực hiện trong phạm vi nhất định, đó không phải là phương diện vận hành chủ yếu mà chỉ là vận hành được thực hiện nhằm hướng tới hoàn thành chức năng cơ bản của cơ quan nhà nước đó như:

Chức năng lập pháp của Quốc hội, chức năng xét xử của tòa án nhân dân, chức năng kiểm sát của viện kiểm sát nhân dân. Chỉ có cơ quan hành chính nhà nước mới thực hiện vận hành quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội… Và việc thực hiện hoạt động đó là nhằm hoàn thành chức năng quản lý hành chính nhà nước. Đồng thời thông qua hoạt động chấp hành – điều hành của các bộ phận hành chính nhà nước sẽ đảm bảo việc thực hiện pháp luật trong thực tiễn.

✅ Mọi người cũng xem : thuốc cintino 500 giá bao nhiêu

2. Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể quản lý hành chính nhà nước nhiều nhất:

Các quan hệ thuộc phạm vi quản lý hành chính nhà nước bao gồm ba nhóm cơ bản, chi tiết là:

– Các quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện vận hành chấp hành – điều hành trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

– Các quan hệ quản lý hình thành trong quy trình các bộ phận nhà nước xây dựng và củng cố chế độ công tác nội bộ của mình.

– Các quan hệ quản lý hình thành trong quy trình các cá nhân và tổ chức được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong một vài trường hợp cụ thể do pháp luật quy định.

có khả năng nói nhóm quan hệ cơ bản và quan trọng nhất của hoạt động quản lý hành chính nhà nước là nhóm các quan hệ quản lí nảy sinh trong quy trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành- điều hành trên các lĩnh vực khác nhéu của đời sống xã hội. Bởi vì đây là nhóm quan hệ diễn ra nhiều nhất trên nhiều lĩnh vực khác nhéu của cuộc sống xã hội.

Xem thêm: Khái niệm và các phương pháp quản lý hành chính nhà nước

Đối với nhóm quan hệ thứ hai được hình thành trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và củng cố chế độ công tác nội bộ nhưng đó không phải là phương diện vận hành chủ yếu mà chỉ nhằm ổn định về tổ chức để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình ví dụ như kiểm tra nội bộ, cải thiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công chức…

Nhóm quan hệ thứ ba cũng không phải nhóm quan hệ chủ đạo mà chỉ phát sinh trong một vài trường hợp cụ thể do pháp luật quy định. Như vậy có thể thấy rằng chỉ có cơ quan hành chính nhà nước mới thực hiện vận hành quản lý hành chính nhà nước một cách nhiều nhất.

Cơ quan hành chính nhà nước - chủ thể quản lý hành chính nhà nước quan trọng nhất

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

CHƯƠNG 13 HÌNH THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Mô tả video

Bài giảng Luật hành chính Việt NamnChương 13 Hình thức quản lý nhà nước

✅ Mọi người cũng xem : phục hồi bình xăng con xe máy giá bao nhiêu

3. các cơ quan hành chính nhà nước tham gia quản lý hành chính nhà nước với số lượng lớn:

Trong hệ thống các bộ phận của bộ máy nhà nước thì cơ quan hành chính nhà nước chiếm số lượng lớn nhất. Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước được thành lập và tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến cơ sở theo Luật tổ chức Chính phủ năm 2001.

Nếu căn cứ vào phạm vi lãnh thổ thì cơ quan hành chính nhà nước gồm có: Cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương gồm Chính phủ thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước trên toàn bộ lãnh thổ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ thực hiện chức năng của ngành mà mình đảm nhiệm.

Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương gồm ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước trên mọi lĩnh vực trong phạm vi địa giới hành chính nhất định của địa phương mình. các bộ phận hành chính nhà nước này có mối liên hệ mật thiết, thống nhất, chặt chẽ với nhau khi tham gia vào các hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Giúp cơ quan hành chính thực hiện tốt chức năng của mình là đội ngũ cán bộ, công chức khá lớn trong khi các chủ thể khác chỉ có một hoặc một vài tham gia quản lí hành chính

Làm Cán bộ Nhà nước có Sướng không? Được gì – mất gì?

Mô tả video

Làm cán bộ nhà nước có thích không? được gì và mất gì? Ai nên chọn con đường làm cán bộ nhà nước? Ai không? chúng ta cùng tham khảo 1 góc nhìn trong video này xem nhén—————————————————————————————nDonate cho KTTV:nTechcombank: 19035547651013 nCTK: VU HOANG DUONG (chi nhánh Hoàng Gia – HN)nMomo: 0396.140.774 (PHAM THI THU HUONG)nCổng Donate: https://playerduo.com/kttvofficialn♥ Link Khóa học Tâm lý, Tiếng Anh, Thuyết Trình, … : https://bitly.vn/E6GwLn♥ Mua sản phẩm ủng hộ KTTV: https://bitly.vn/bNC8In♦ Group trên Facebook: https://bitly.vn/oQrDkn♣ Page Facebook: hhttps://bitly.vn/KHYwxnCảm ơn bạn đã ủng hộ! ♥n#KienThucThuVi

4. Chỉ có cơ quan hành chính nhà nước mới có đầy đủ quyền năng để thực hiện tất cả các hình thức quản lý hành chính nhà nước:

Các hình thức quản lý hành chính nhà nước bao gồm:

Xem thêm: Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại?

+ Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Mọi Người Cũng Xem   Giá ngao 2 cồi bao nhiêu 1kg? Những món ăn ngon từ ngao 2 cồi

+ Ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật.

+ Thực hiện những vận hành khác mang tính chất pháp lý.

+ Áp dụng những biện pháp tổ chức trực tiếp.

+ Thực hiện những tác động về nghiệp vụ – kỹ thuật.

Trong số các cách thức trên thì những cách thức mang tính chất pháp lý như: ban hành văn bản quy phạm phá luật, ban hành văn bản áp dụng pháp luật và thực hiện những hoạt động khác mang tính chất pháp lý có vai trò quan trọng, là những cách thức quản lý hành chính nhà nước trực tiếp. Và không phải tất cả các chủ thể quản lý hành chính nhà nước đều đặn có thể thực hiện bởi nó được pháp luật quy định rất cụ thể về chủ thể tiến hành, trình tự, Thủ tục cũng như hiệu lực thi hành. Chỉ có cơ quan hành chính nhà nước, với những thẩm quyền được pháp luật quy định cụ thể mới có khả năng tiến hành tất cả các cách thức quản lý hành chính nhà nước nêu trên đặc biệt là hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong tất cả các hình thức nêu trên thì ban hành văn bản quy phạm pháp luật là cách thức quan trọng nhất trong vận hành của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Bởi các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan quyền lực nhà nước ban hành chỉ quy định những vấn đề chung, cơ bản không bao hàm hết mọi vấn đề của cuộc sống xã hội. Chúng cần phải được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực của quản lý hành chính nhà nước. Nhiệm vụ cụ thể hóa đó được pháp luật trao cho các bộ phận hành chính nhà nước tương ứng..

Trong các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan hành chính nhà nước quy định những quy tắc chung trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, quyền hạn và nghĩa vụ cụ thể của các bên tham gia quan hệ quản lý hành chính nhà nước, xác định rõ thẩm quyền cũng như hồ sơ tiến hành vận hành của các chủ thể quản lý… Có rất nhiều văn bản như Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ; quyết liệt, chỉ thị của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết định của Ủy ban nhân dân v.v…

Xem thêm: Phân biệt cơ quan hành chính có thẩm quyền chung và thẩm quyền chuyên môn

 Thông qua việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cơ quan hành chính nhà nước không chỉ tạo ra hành lang pháp lý vững chắc để thực hiện chức năng của mình mà còn quy định thẩm quyền của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước khác. Đồng thời vai trò điều chỉnh của vận hành chấp hành quyền lực nhà nước qua đó được thể hiện một cách tương đối đầy đủ và sáng tạo.

Như vậy có thể thấy rằng phạm vi hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước và có khả năng sử dụng nó nhằm điều chỉnh các mặt khác nhau của hoạt động chấp hành-điều hành là rất lớn. Và cần phải thấy rằng, trong giai đoạn Hiện tại, cơ quan hành chính nhà nước ban hành một số lượng khổng lồ các văn bản quy phạm pháp luật để điều chính hầu hết các lĩnh vực, các mặt khác nhéu của cuộc sống xã hội.

Xem thêm: Quản lý hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm quản lý hành chính nhà nước?

✅ Mọi người cũng xem : hố xí bạn tự hoại là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

cấp bậc: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 10.136 bài viết

Khái quát về quản lý hành chính nhà nước và quyền hành pháp? Tại sao nói quản lý hành chính nhà nước là thực thi quyền hành pháp?

Quyền giám sát của nhân dân là gì? Quản lý hành chính nhà nước là gì? Quyền giám sát của nhân dân về quản lý hành chính Nhà nước.

tìm hiểu về bộ máy hành chính nhà nước? Đặc trưng của bộ máy hành chính nhà nước? Vai trò của bộ máy hành chính nhà nước trong bộ máy nhà nước?

giấy tờ là gì? Đặc đểm của giấy tờ trong quản lý hành chính? Vai trò của Thủ tục trong quản lý hành chính? Phân loại của Thủ tục trong quản lý hành chính?

Khách thể nghiên cứu? Chủ thể nghiên cứu? Phạm vi nghiên cứu? Đối tượng thống kê là gì?

Hành chính là gì? một số khái niệm về ngôn từ hành chính? Bản chất của ngôn từ hành chính.

Đối tượng của kháng cáo, kháng nghị theo Thủ tục phúc thẩm? Chủ thể và phạm vi kháng cáo, kháng nghị theo Thủ tục phúc thẩm vụ án hình sự?

Chủ thể thực hiện hòa giải gắn với Tòa án? Nguyên tắc hòa giải gắn với Tòa án? Phạm vi hòa giải gắn với Tòa án?

Điều kiện về thế chấp quyền sử dụng đất? Chủ thể trong quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất bao gồm: Chủ thể thế chấp; Chủ thể nhận thế chấp quyền sử dụng đất; Chủ thể liên quan đến thế chấp quyền dùng đất.

Mọi Người Cũng Xem   CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011

Chủ thể tiến hành, đối tượng của vận hành thanh tra chuyên ngành Xây dựng? Nguyên tắc và nội dung của hoạt động thanh tra chuyên ngành Xây dựng?

Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh mới nhất? Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh? Quy định về thời gian nghỉ phép?

Mẫu đơn xin phép nghỉ phép song ngữ là gì? Mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ Anh – Việt mới nhất năm 2022? Hướng dẫn làm mẫu đơn xin phép nghỉ phép song ngữ?

Có được chọn cách thức trả tiền thuê đất một lần hoặc hằng năm? Các quyền và nghĩa vụ của mỗi chủ thể thuê đất?

Mục đích của việc không tán thành đơn đăng ký sáng chế. Sáng chế được bảo hộ phải đáp ứng khó khăn như thế nào? giấy tờ, quá trình không tán thành việc đăng ký sáng chế. bắt buộc đối với đơn đăng ký sáng chế.

hồ sơ bắt buộc hạn chế quyền thăm non con sau ly hôn? Cơ quan nào có thẩm quyền, trình tự Thủ tục tiến hành yêu cầu hạn chế quyền thăm nuôi con sau khi đã ky hôn như thế nào?

Các trường hợp và hồ sơ bắt buộc hạn chế quyền thăm nom con sau ly hôn. Người có quyền bắt buộc Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên. hậu quả pháp lý của việc cha, mẹ bị Giảm quyền đối với con chưa thành niên.

Quy định điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ. Hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế. Các trường hợp bị hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế. hồ sơ, giấy tờ tiến hành hủy bỏ Bằng độ quyền sáng chế.

Mẫu báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của mỗi tỉnh/thành phố? Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi cả nước? Các quy định về báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản?

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THCS? Mẫu Phiếu dự giờ cấp 2? Hướng dẫn đánh giá và cho điểm ở trong mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THCS và trong mẫu Phiếu dự giờ cấp 2?

Có nên mua xe thanh lý của Công an không. giấy tờ, hồ sơ khi mua xe thanh lý của Công an. Mẫu tờ khai đăng ký xe.

Mẫu thông báo tri ân khách hàng là gì? Tại sao cần phải gửi lời thông báo tri ân khách hàng? Nội dung mẫu thông báo tri ân khách hàng? Hướng dẫn cách viết thư thông báo tri ân khách hàng? Những mẫu thông báo tri ân khách hàng hay và ý nghĩa nhất?

Kiến thức là gì? Các dạng của kiến thức? Dàn ý nghị luận về vai trò của kiến thức và kỹ năng? một vài mẫu nghị luận về vai trò của kiến thức và kỹ năng?

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế? Nội dung lưu ý về mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử? Xử lý khi chậm báo cáo tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế?

Mẫu thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất? Khi nào cơ quan nhà nước lập thông báo ngừng dùng hóa đơn? Trình tự, Thủ tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế ngừng dùng hóa đơn điện tử?

Phí phạt trả nợ trước hạn các ngân hàng được hiểu như thế nào? Các tính phí phạt trả nợ trước hạn các ngân hàng? Phí phạt trả nợ trước hạn tại các ngân hàng phổ biến Hiện tại?

Mẫu đơn xin phép ly hôn tại Bình Thuận? Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình tại Bình Thuận? Mẫu đơn ly hôn đơn phương tại Bình Thuận? Thông tin liên lạc của các Tòa án nhân dân tại Bình Thuận để xử lý, giải quyết ly hôn?

Mẫu đơn xin ly hôn tại Bình Phước? Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình tại Bình Phước? Mẫu đơn ly hôn đơn phương tại Bình Phước? Thông tin LH của các Tòa án nhân dân tại Bình Phước để xử lý, giải quyết ly hôn?

Mẫu đơn xin ly hôn tại Bình Định? Mẫu đơn xin phép ly hôn thuận tình tại Bình Định? Mẫu đơn ly hôn đơn phương tại Bình Định? Thông tin liên lạc của các Tòa án nhân dân tại Bình Định để xử lý, giải quyết ly hôn?

Mẫu đơn xin ly hôn tại Bạc Liêu? Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình tại Bạc Liêu? Mẫu đơn ly hôn đơn phương tại Bạc Liêu? Thông tin liên hệ của các Tòa án nhân dân tại Bạc Liêu để xử lý, giải quyết ly hôn?

Mẫu đơn xin phép ly hôn tại Bắc Ninh? Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình tại Bắc Ninh? Mẫu đơn ly hôn đơn phương tại Bắc Ninh? Thông tin LH của các Tòa án nhân dân tại Bắc Ninh để xử lý, giải quyết ly hôn?Các câu hỏi về chủ thể quản lý nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chủ thể quản lý nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chủ thể quản lý nhà nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chủ thể quản lý nhà nước là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chủ thể quản lý nhà nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chủ thể quản lý nhà nước là gì


Các hình ảnh về chủ thể quản lý nhà nước là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm tin tức về chủ thể quản lý nhà nước là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin chi tiết về chủ thể quản lý nhà nước là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: Moviee.vn

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moviee.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

Add Comment