Tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng thuộc Cục Thuế

Cập nhật ngày 27/12/2022 bởi Mỹ Chi

Bài viết Tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng thuộc Cục Thuế thuộc chủ đề về Wiki Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moviee.vn tìm hiểu Tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng thuộc Cục Thuế trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng thuộc Cục Thuế”

Đánh giá về Tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng thuộc Cục ThuếTiêu chuẩn Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng thuộc Cục Thuế được quy định tại Điều 10 Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế ban hành kèm theo quyết định 1936/QĐ-TCT năm 2012 như sau:

1. Vị trí và nhiệm vụ:

1.1. Chi cục trưởng Chi cục cục Thuế là người đứng đầu Chi cục cục Thuế, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục thuế và trước luật về toàn bộ vận hành nhiệm vụ của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn bàn quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Chi cục trưởng có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các đơn vị thuộc Chi cục Thuế trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Chi cục theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được giao;

b) Tổ chức phân công, phân nhiệm cho các Phó Chi cục trưởng; xác định cơ chế làm việc và mối quan hệ phối hợp công tác giữa các thành viên trong Ban lãnh đạo của Chi cục (bao gồm: Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng) để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao;

c) Kiến nghị, đề xuất với Cục Thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền các chủ trương, biện pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Chi cục Thuế;

d) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý; nhiều giữ mối quan hệ công tác với Cục Thuế, với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao;

Mọi Người Cũng Xem   Cá Nàng Hai ăn gì? Giá bao nhiêu? Kỹ thuật nuôi? Bán ở?

đ) Quản lý công chức, người lao động và của cải/tài sản của Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng Cục Thuế.

1.2. Phó Chi cục trưởng là người giúp việc Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; thay mặt Chi cục trưởng điều hành, giải quyết các công việc của Chi cục khi được Chi cục trưởng ủy quyền. Phó Chi cục trưởng có các nhiệm vụ chính như sau:

a) Tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công hoặc ủy quyền của Chi cục trưởng;

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Chi cục trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

c) Phối hợp với các Phó Chi cục trưởng khác trong quy trình xử lý, giải quyết công việc, quản lý công chức, người lao động và tài sản của Chi cục;

d) Tham mưu, đề xuất với Chi cục trưởng các chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;

đ) Báo cáo, đề xuất với Chi cục trưởng phương án xử lý các vấn đề sinh ra, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực được phân công phụ trách;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chi cục trưởng.

2. tiềm lực:

2.1. Có năng lực tổ chức, điều hành, phối hợp xử lý thông tin trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Có tiềm lực tham mưu, quản lý; năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả công việc; đề xuất, phối hợp với cấp có thẩm quyền hoàn thiện các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ được giao.

2.3. Có tư duy đổi mới năng động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến trong công việc.

2.4. có thể đoàn kết, tập hợp quần chúng; được cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị tín nhiệm.

Mọi Người Cũng Xem   Mèo Munchkin chân ngắn mua bán ở đâu giá bao nhiêu tại Hà Nội & TPHCM

2.5. có khả năng phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị tại địa phương và các đơn vị thuộc ngành thuế trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Hiểu biết:

3.1. Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về quản lý tài chính, quản lý thuế của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung;

3.2. Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của Cục Thuế, Tổng cục Thuế;

3.3. Hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực công tác; hiểu biết về khoa học quản lý, tổ chức, điều hành;

3.4. Có kiến thức về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, của đất nước.

4. Trình độ:

4.1. Trình độ chuyên môn đào tạo:

– Tiêu chuẩn chung:

Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế phải có bằng tốt nghiệp ĐH ở ngành thuộc khối kinh tế hoặc ngành luật kinh tế; nếu dưới 45 tuổi phải có bằng ĐH hệ chính quy hoặc có bằng thạc sỹ, tiến sỹ ở ngành thuộc khối kinh tế hoặc ngành luật kinh tế. Trường hợp cán bộ dưới 45 tuổi có bằng đại học hệ chính quy hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ không ở ngành thuộc khối kinh tế hoặc ngành luật kinh tế thì phải có thêm bằng đại học khác ở ngành thuộc khối kinh tế hoặc ngành luật kinh tế.

– một số trường hợp đặc biệt:

+ Ở các địa phương miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt điều kiện, trường hợp nếu không đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo như quy định chung nêu trên thì có khả năng xem xét từng trường hợp cụ thể để bổ nhiệm đối với công chức có trình độ tốt nghiệp ĐH ở ngành thuộc khối kinh tế hoặc ngành luật kinh tế.

+ Đối với công chức nữ, công chức người dân tộc thiểu số, trường hợp không đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo nhưng có năng lực nổi trội trong chỉ đạo thực tiễn, được công chức, người lao động trong đơn vị tín nhiệm cao thì có khả năng xem xét từng trường hợp cụ thể để bổ nhiệm công chức có trình độ tốt nghiệp ĐH ở ngành thuộc khối kinh tế hoặc ngành luật kinh tế.

Mọi Người Cũng Xem   Sinh ngày 24/12 là cung gì – Bói ngày sinh luận tính cách, tình yêu, sự nghiệp

4.2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế phải ở ngạch chuyên viên hoặc cũng như trở lên.

4.3. Các trình độ, chứng chỉ điều kiện:

a) Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp hoặc cũng như trung cấp (theo quy định hiện hành của Đảng, nhà nước) trở lên;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

c) Có trình độ B trở lên theo tiêu chuẩn trong nước hoặc trình độ tương đương theo tiêu chuẩn quốc tế của một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc.

d) Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên;

đ) Có chứng chỉ đào tạo thuộc lĩnh vực chuyên môn áp dụng cho công chức của đơn vị (nếu có).

5. Về nghinh nghiệm công tác:

Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế phải có ít nhất 4 năm công tác trở lên trong ngành tài chính, trong đó có ít nhất 3 năm công tác thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý.

Trên đây là nội dung quy định về tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng thuộc Cục Thuế. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại quyết liệt 1936/QĐ-TCT năm 2012.

Trân trọng!Các câu hỏi về chi cục trưởng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chi cục trưởng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chi cục trưởng là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chi cục trưởng là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chi cục trưởng là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chi cục trưởng là gì


Các hình ảnh về chi cục trưởng là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về chi cục trưởng là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm thông tin chi tiết về chi cục trưởng là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: Moviee.vn

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moviee.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

  1. Dũng Trần
    12/11/2022

Add Comment