Người nào được xác định là cán bộ quản lý? Cơ sở giáo dục nào được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và mục đích bồi dưỡng là gì?

Cập nhật ngày 23/11/2022 bởi Mỹ Chi

Bài viết Người nào được xác định là cán bộ quản lý? Cơ sở giáo dục nào được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và mục đích bồi dưỡng là gì? thuộc chủ đề về Trả Lởi Câu Hỏi thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moviee.vn tìm hiểu Người nào được xác định là cán bộ quản lý? Cơ sở giáo dục nào được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và mục đích bồi dưỡng là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Người nào được xác định là cán bộ quản lý? Cơ sở giáo dục nào được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và mục đích bồi dưỡng là gì?”

Đánh giá về Người nào được xác định là cán bộ quản lý? Cơ sở giáo dục nào được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và mục đích bồi dưỡng là gì?


Xem nhanh
Vị trí, khả năng công tác và học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp cử nhân Quản lý giáo dục - Đại học Sư phạm Hà Nội:
1. Vị trí công tác
- Là chuyên viên trong các cơ quan giáo dục (Bộ GDu0026ĐT; Sở, Phòng GDu0026ĐT) và các cơ sở giáo dục (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học dạy nghề, cao đẳng, đại học); các cơ sở giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục cộng đồng, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, các cơ quan quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục ngoài công lập, các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam,…
- Là chuyên viên phụ trách công tác văn hóa – giáo dục trong các cơ quan, chính quyền các cấp (Cơ quan trung ương, tỉnh, huyện, xã) và các tổ chức văn hóa - giáo dục ở cộng đồng.
- Là cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về quản lý giáo dục (Các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu của các trường ĐH, CĐ…).
- Là giảng viên chuyên ngành quản lý giáo dục trong các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (Các học viện quản lý giáo dục, trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cấp tỉnh, thành phố, các khoa/tổ bộ môn quản lý giáo dục trong trường đại học và cao đẳng).
2. Khả năng công tác
- Triển khai nghiệp vụ quản lý tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài hệ thống giáo dục quốc dấn.
- Tư vấn, trợ giúp công tác quản lý và phát triển giáo dục cho các cấp lãnh đạo và các tổ chức xã hội có liên quan đến công tác giáo dục trong và ngoài ngành giáo dục.
- Có khả năng đáp ứng các dịch vụ giáo dục cho các cá nhân và các tổ chức xã hộ có nhu cầu về phát triển và quản lý giáo dục.
- Có khả năng giảng dạy và nghiên cứu về khoa học quản lý giáo dục trong các cơ quan nghiên cứu và đào tạo cán bộ quản lý giáo dục trong và người hệ thống giáo dục quốc dân.
3. Khả năng học tập nâng cao trình độ
- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sỹ và tiến sỹ.
- Có khả năng học văn bằng 2 hoặc học song song (ngành thứ hai) tại Trường ĐHSP HN các ngành sư phạm.

Tôi muốn hỏi về bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, chi tiết là những người được xác định là cán bộ quản lý , phải bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục? Và mục đích bù đắp là gì? ngoài ra, sự hiểu biết như thế nào cho đúng về cán bộ quản lý?

Căn cứ Thông tư 28/ 2014/TT-BGDĐT quy định về bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:

Đối tượng nào bồi dưỡng cho các cơ sở giáo dục?

Cắn cứ theo Điều 3 Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT, những đối tượng bồi dưỡng của các cơ sở giáo dục được quy định chi tiết như sau:

– Các cán bộ quản lý là đối tượng bồi dưỡng của các trường ĐH sư phạm, trường đại học, khoa học, trường đại học có khoa, khoa quản lý giáo dục

– Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học và mầm non là đối tượng bồi dưỡng của các trường cao đẳng sư phạm

– Đối tượng bồi dưỡng của các cơ sở giáo dục khác được xác định căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ghi trong quyết định thành lập của từng cơ sở.

Cơ sở giáo dục nào được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và người nào được xác định là cán bộ quản lý?

Cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Theo Điều 1 Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT quy định về phạm vi điều chỉnh, các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và đối tượng được áp dụng như sau:

Thông tư này quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục (sau đây gọi tắt là bồi dưỡng), bao gồm: khó khăn, thẩm quyền, giấy tờ, trình tự, hồ sơ giao nhiệm vụ bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, xếp loại, cấp chứng chỉ bồi dưỡng.

Đối tượng áp dụng:

– Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục, bao gồm: các trường sư phạm, các cơ sở giáo dục đại học có khoa, ngành quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;

– Thông tư này áp dụng đối với: cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp; cán bộ quản lý khoa, phòng cơ sở giáo dục đại học; cán bộ quản lý sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo; công chức, viên chức dự nguồn đã được quy hoạch cho các chức danh quản lý trên (sau đây gọi tắt là cán bộ quản lý) và tổ chức, cá nhân liên quan.

Như vậy, cơ sở giáo dục nào được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục gồm: các trường sư phạm, các cơ sở giáo dục ĐH có khoa, ngành quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục.

Mọi Người Cũng Xem   Dầu điều để làm những món gì ?

mặt khác, những người được áp dụng tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định này là cán bộ quản lý bao gồm: Cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nhiều, trung cấp chuyên nghiệp; cán bộ quản lý khoa, phòng cơ sở giáo dục đại học; cán bộ quản lý sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo; công chức, viên chức dự nguồn đã được quy hoạch cho các chức danh quản lý trên (sau đây gọi tắt là cán bộ quản lý) và tổ chức, cá nhân liên quan.

NHÂN VĂN XIN CHÀO | TẬP 22 | NGÀNH GIÁO DỤC HỌC, TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC, QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Mô tả video

[ Nhân văn xin chào! – Tập 22: Ngành GIÁO DỤC HỌC, TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC, QUẢN LÝ GIÁO DỤC]n——————nNgành GIÁO DỤC HỌC, T M LÝ HỌC GIÁO DỤC, QUẢN LÝ GIÁO DỤC là 3 ngành học được đào tạo bời Khoa Giáo dục, Trường Đại học KHXHu0026NV, ĐHQG-HCM. Trong đó, ngành Giáo dục học là ngành truyền thống đã được đào tạo hơn 20 năm, hai ngành Tâm lý học Giáo dục và Quản lý Giáo dục đã chính thức tuyển sinh hệ đại học chính quy trong năm 2021. Chương trình đào tạo của các ngành tập trung vào các nội dung chính như saunGiáo dục học: CTĐT cử nhân Giáo dục học hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển năng lực hiện của 1 nhà giáo dục 4.0. Người học được đào tạo để có kiến thức nền tảng tổng thể trong lĩnh vực giáo dục, hình thành và phát triển các năng lực về nghiên cứu, thiết kế, giảng dạy, tư vấn và quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu, xu hướng thực tế trong giáo dục đào tạo hiện nay như ở các hoạt động/lĩnh vực giáo dục phát triển bền vững, tích hợp SEL (Social Emotional Learning- Giáo dục cảm xúc xã hội), STEAM (Khoa học-Science; Công nghệ -Technology; Kỹ thuật – Engineering, Nghệ thuật –Art và Toán học –Mathematics) giáo dục đặc biệt, giáo dục kỹ năng xã hội, công nghệ và giáo dục; đảm bảo chất lượng giáo dục và giáo dục quốc tế và so sánh. nTâm lý học giáo dục: Khám phá đời sống tâm lý của con người (nguồn gốc, biểu hiện, đặc điểm các giai đoạn lứa tuổi, các yếu tố ảnh hưởng, cách kiểm soát, điều chỉnh các hiện tượng tâm lý người…); Giải thích cơ sở tâm lý học của các hoạt động giáo dục trong nhà trường; Vận dụng kiến thức tâm lý để lý phân tích, đánh giá và giáo dục về đời sống tính dục, hành vi lệch chuẩn, giá trị sống, kỹ năng sống…; Rèn luyện và phát triển đạo đức, kiến thức, kỹ năng thực hành nghề tham vấn tâm lý nói chung và tham vấn tâm lý học đường nói riêng, các vấn đề của khoa học tâm lý và khoa học giáo dục, các kiến thức tâm lý học và giáo dục học. nChuyên viên tư vấn: về du học, hồ sơ tuyển sinh, chương trình học cho học viên của các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học, các công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục trong và ngoài nước.nQuản lý giáo dục: Quản lý các hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài hệ thống giáo dục quốc dân; Quản lý và đảm bảo chất lượng trong giáo dục; Quản lý công tác hành chính tại các tổ chức giáo dục. CTĐT hướng đến hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên. Sau tốt nghiệp, sinh viên tự tin đảm nhận công việc tại cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt các cơ sở nằm ngoài hệ thống giáo dục quốc dân. nnChúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các thông tin nghề nghiệp, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm của các ngành học này tại Trường Đại học KHXHu0026NV, ĐHQG-HCM thông qua sự chia sẻ đến từ:n – ThS. Hà Văn Tú, Giảng viên phụ trách công tác TVTS, Đại diện Khoa Giáo dục n – Chị Hà Thị Hường, Chuyên viên Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Đại diện Cựu Sinh viênn——————n🏫🏫 Mã trường: QSXn🏫🏫 Mã ngành GIÁO DỤC HỌC 7140101, T M LÝ HỌC GIÁO DỤC 7310403, QUẢN LÝ GIÁO DỤC 7140114n🏫🏫 Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D14n——————n👩👱 Quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi trực tiếp dưới video ngành mà các bạn quan tâm nhé!n——————n💕💕 BTC Trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tài trợ từ Công ty SC Media, Trung tâm Ngoại ngữ, Khoa Việt Nam học Trường ĐH KHXHu0026NV, ĐHQG-HCM.n——————n🎬🎬 Tập 23 vào lúc 19:00 ngày 31/5, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành LỊCH SỬ, một ngành học rất đặc trưng và có truyền thống đào tạo lâu đời tại trường ĐH KHXHu0026NV. Chúng ta hãy cùng đón xem thông tin về các ngành học này trong tập phát sóng ngày mai nhé!n ——————n💕💕 Quý Phụ huynh và các bạn học sinh có thể xem lại các tập đã phát sóng của chương trình TVTS “Nhân văn xin chào!” trong album cùng tên được đăng tải trên Fanpage hoặc kênh Youtube của Trường. n n**Theo dõi thông tin tuyển sinh Trường ĐH KHXHNV tại**n👉 Facebook: https://www.facebook.com/ussh.vnuhcmn👉 Youtube: https://www.youtube.com/hcmusshchanneln👉 Website: https://www.hcmussh.edu.vnn#nhanvanxinchao #nhanvan #WeLoveUSSH #tuvantuyensinh #dhkhxhnv

Mọi Người Cũng Xem   Tìm hiểu về điện hạt nhân: Điều kỳ diệu hay kẻ hủy diệt nhân loại?

Mục đích bồi dưỡng là gì?

Cũng theo Điều 2 Thông tư 28/2014/TTBGDĐT quy định về mục đích bồi dưỡng:

– Bồi dưỡng những kiến thức về nghiệp vụ quản lý, phương pháp, kỹ năng quản lý ban đầu, bắt buộc, tối thiểu đối với cán bộ quản lý đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý giáo dục.

– Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng, củng cố về kỹ năng, phương pháp lãnh đạo và quản lý giáo dục nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục phục vụ bắt buộc phát triển giáo dục.

Tư vấn Tuyển sinh ĐHSPHN 2021 – Khoa Quản lý giáo dục

Mô tả video

Hotline: 0867876053nWebsite: tuyensinh.hnue.edu.vnnTư vấn Tuyển sinh ĐHSPHN 2021 – Khoa Quản lý giáo dục

Hiểu như thế nào cho đúng về cán bộ quản lý?

Điều 4 Thông tư này có quy định cụm từ cán bộ quản lý được hiểu như sau:

– Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường phổ thông và trường mầm non.

– Giám đốc, phó giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên.

– Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng phòng trong cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

– Trưởng khoa, phó trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng phòng trong cơ sở giáo dục đại học,

– Trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng thuộc sở giáo dục và đào tạo; trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

– Công chức, viên chức dự nguồn đã được quy hoạch cho các chức danh quản lý nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 của Điều này.Các câu hỏi về cán bộ quản lý giáo dục là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê cán bộ quản lý giáo dục là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết cán bộ quản lý giáo dục là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết cán bộ quản lý giáo dục là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết cán bộ quản lý giáo dục là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về cán bộ quản lý giáo dục là gì


Các hình ảnh về cán bộ quản lý giáo dục là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về cán bộ quản lý giáo dục là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm nội dung về cán bộ quản lý giáo dục là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: Moviee.vn

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moviee.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

  1. Kim Anh
    22/11/2022

Add Comment