Phim Trung QuốcPhim Trung Quốc

Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn - Quãng Đời Còn Lại Xin Nhờ Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Quãng Đời Còn Lại Xin Nhờ Chỉ Giáo Nhiều Hơn

tập

Chiến Lang Truyền Thuyết - Legend of the Wolf

Chiến Lang Truyền Thuyết

Legend of the Wolf

95 phút

HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH - My Fair Princess

HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH

My Fair Princess

tập

TÂY DU KÝ - Journey to the West

TÂY DU KÝ

Journey to the West

tập

TÂN VUA HÀI KỊCH - The New King of Comedy

TÂN VUA HÀI KỊCH

The New King of Comedy

91 phút

Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sài Tiểu Thất - My Girlfriend Is An Alien

Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sài Tiểu Thất

My Girlfriend Is An Alien

tập

VÕ LÂM QUÁI THÚ - Kung Fu Monster

VÕ LÂM QUÁI THÚ

Kung Fu Monster

100 phút

TƯỚC TÍCH - LÂM GIỚI THIÊN HẠ - L.O.R.D. Critical World

TƯỚC TÍCH - LÂM GIỚI THIÊN HẠ

L.O.R.D. Critical World

tập

Ma Đạo Tổ Sư: Trần Tình Lệnh - The Untamed

Ma Đạo Tổ Sư: Trần Tình Lệnh

The Untamed

tập

Hoa Mộc Lan - Mulan

Hoa Mộc Lan

Mulan

100 phút

Đội Chống Tham Nhũng - P Storm

Đội Chống Tham Nhũng

P Storm

100 phút

10.
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt - Spring Flower, Autumn Moon

Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt

Spring Flower, Autumn Moon

tập

6.0
Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng - Crazy Alien

Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng

Crazy Alien

116 phút

Cửu Long Bất Bại - The Invincible Dragon

Cửu Long Bất Bại

The Invincible Dragon

100 phút

Cá Mực Hầm Mật - Go Go Squid!

Cá Mực Hầm Mật

Go Go Squid!

tập

Thanh xuân đấu - Fighting Youth

Thanh xuân đấu

Fighting Youth

tập

Cục Trinh Thám Thiếu Niên Dân Quốc - Young Blood Agency

Cục Trinh Thám Thiếu Niên Dân Quốc

Young Blood Agency

tập

TRÙNG NHĨ TRUYỀN KỲ - Chong Er

TRÙNG NHĨ TRUYỀN KỲ

Chong Er's Preach

tập

HOÀNG PHI HỒNG: NỘ HẢI HÙNG PHONG - The Unity of Heroes 2

HOÀNG PHI HỒNG: NỘ HẢI HÙNG PHONG

The Unity of Heroes 2

91 phút

Tam Sinh Tam Thế Thần Tịch Duyên - Love and Destiny

Tam Sinh Tam Thế Thần Tịch Duyên

Love and Destiny

tập

7.0
Toàn Chức Cao Thủ - The King

Toàn Chức Cao Thủ

The King's Avatar

tập

DIỆP VẤN 4 - Ip man 4

DIỆP VẤN 4

Ip man 4

125 phút

Trả Lại Thế Giới Cho Em - Return the World to You

Trả Lại Thế Giới Cho Em

Return the World to You

tập

Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất - Mr. Fighting

Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất

Mr. Fighting

tập

Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh - Please Give Me A Pair of Wings

Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh

Please Give Me A Pair of Wings

tập

Bạch Phát Vương Phi - Bạch Phát Vương Phi

Bạch Phát Vương Phi

Bạch Phát Vương Phi

tập

Thất Nguyệt Sinh - Seven Days

Thất Nguyệt Sinh

Seven Days

tập

Bão Trắng 2: Trận Chiến Á Phiện - The White Storm 2: Drug Lords

Bão Trắng 2: Trận Chiến Á Phiện

The White Storm 2: Drug Lords

120 phút